Πώς λειτουργεί το HealthANyTime για Δομές Φροντίδας Υγείας

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Δομές Φροντίδας Υγείας και Διαγνωστικά Κέντρα, προκειμένου να δημιουργήσουν προφίλ των Υπηρεσιών που παρέχουν, με καταβολή χαμηλής ετήσιας συνδρομής. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η ύπαρξη Νομικού Προσώπου εγγεγραμμένου στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και η άδεια Ασκήσεως Δραστηριότητας.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα www.healthanytime.gr δωρεάν, να δει τα προφίλ των Δομών Φροντίδας Υγείας, τους τομείς εξειδίκευσης, τα σχόλια (απαιτείται συνδρομή), τις βαθμολογίες (απαιτείται συνδρομή) και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους.