Πώς λειτουργεί το HealthANyTime για τις Επιχειρήσεις

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Επιχειρήσεις Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να δημιουργήσουν προφίλ με τον εξοπλισμό που παρέχουν, έναντι χαμηλής ετήσιας συνδρομής. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η ύπαρξη Νομικού Προσώπου εγγεγραμμένου στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και η άδεια Ασκήσεως Δραστηριότητας.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα www.healthanytime.gr δωρεάν, να δει τα προφίλ των Δομών Φροντίδας Υγείας, τους τομείς εξειδίκευσης, τα σχόλια (απαιτείται συνδρομή), τις βαθμολογίες (απαιτείται συνδρομή) και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους.